กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561


คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๙ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 8.00 - 12.00 น. โดยกิจกรรมครั้งนี้มีเด็กในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งการร่วมแสดงบนเวที และกิจกรรมเล่นเกมชิงของรางวัลต่าง ๆ มากมาย


รูปภาพเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ภาควิชาคณะมนุษย์ศาตร์และสังคมศาสตร์

FanPage ภาควิชาภาควิชาสารสนเทศศาสตร์
053-885716

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
053-885706

ฐานข้อมูลศิษย์เก่าภาควิชาสารสนเทศศาสตร์